Door gebruik te maken van de bekende verspreidingsgegevens van bedreigde soorten, kunnen we het beheer van poelen gericht uitvoeren daar waar dit het meest nodig is. De hotspotkaart geeft weer waar Brabantse doelsoorten voorkomen die sterk gebonden zijn aan poelen. Klik hieronder op een foto voor meer informatie over ecologie, herkenning en onderzoeksmethoden.

 

Amfibieen

 

Alpenwatersalamander                 Boomkikker                                      Kamsalamander

 

Libellen

 

Gevlekte witsnuitlibel                    Bruine winterjuffer                          Tengere pantserjuffer

 

Planten

 

Kruipend moerasscherm                Teer guichelheil                             Koprus

 

 

 

Hotspotkaart poel-gebonden-soorten in Noord-Brabant

 

 

 

Naast de hier afgebeelde soorten, zijn ook deze soorten sterk gebonden aan poelen (in Brabant):

Vinpootsalamander

Knoflookpad

Rugstreeppad

Poelkikker

Heikikker

Drijvende waterweegbree

Glassnijder

Privacy Statement Contact