Je kunt zelf helpen om poelen vitaal te houden als leefgebied voor amfibieen, libellen en vlinders. 

 

Geef de onderhoudsstatus door

 

Met het doorgeven van de onderhoudsstatus van de poelen die jij tegenkomt help je al mee met het onderhoud te stimuleren. Er zijn in Nederland enorm veel poelen aangelegd. Een goede zaak, maar helaas blijkt uit de praktijk dat wanneer er geen structureel onderhoud aan wordt gepleegd, de poel na enkele jaren zijn natuurwaarde verliest. Er is momenteel geen goed overzicht van de omvang van dit probleem is. Door poelen en hun onderhoudsstatus op de kaart te zetten, krijgen we hier beter zicht op. Vervolgens kunnen we terreinbeheerders, gemeenten en overheden met concrete gegevens aansporen meer geld uit te trekken voor het onderhoud van poelen. RAVON doet dit door samen met provinciale Landschappen poelen.nu-projecten te initieren die zich richten op de uitvoering van poelenbeheer.  Maar je kunt er ook zelf aan bijdragen.

 

Neem contact op met de beheerder

 

Als bekend is bij welke poelen beheer nodig is, dan is het zaak dit beheer uitgevoerd te krijgen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de eigenaar of beheerder. Dit kan een terreinbeheerde organisatie zijn, de gemeente, een landgoed of een particulier. Zoek daarmee contact en ga een gesprek aan over het belang van poelenbeheer.

Op verspreidingsatlas.nl vind je een kaart met de gebieden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen. Voor onderhoud van poelen op gemeentegrond, neem contact op met de ecoloog of groen dienst. Voor poelen in beheer van een waterschap, neem contact op met een ecoloog.  Verderop op deze pagina vind je meer informatie over subsidiemogelijkheden waar je de eigenaar tevens op kunt wijzen.

Vaak zijn beheerders al in contact met actieve vrijwilligerswerkgroepen. Sluit ja daar dan bij aan.

 

Word actief bij een werkgroep

 

Op veel plekken zijn poelenwerkgroepen actief, waarbinnen vrijwilligers zich inzetten voor het beheer van poelen of andere kleine landschapselementen. Zoek een actieve werkgroep bij jou in de buurt en steek je handen uit de mouwen!

 

Onderzoek aanwezige soorten

 

Poelen zijn belangrijk voor planten, libellen en amfibieen. Met kennis over de aanwezigheid van soorten, kan het beheer van poelen beter afgestemd. Ga op onderzoek uit en registreer je waarnemingen met de NDFFapp, telmee.nl of waarneming.nl. De soortenorganisaties kunnen je hierbij verder op weg helpen. Zij beiden informatie en cursussen over de herkenning van soorten en over methodieken. Je kunt deelnemen aan een van de vele meetnetten. Zie daarvoor: RAVON, FLORON, Vlinderstichting.

 

 

 

 

Privacy Statement Contact