Hoe werkt het?

 

 

Registreer je

Het vastleggen van gegevens kan alleen als je ingelogd bent. Laat ons weten wie je bent en waar je actief bent in het veld. We werken graag samen met poelenwerkgroepen, wellicht is er in jouw buurt ook een actief. Door je te registreren kunnen we je misschien koppelen aan een werkgroep. 

 

Vind poel of voeg een nieuwe toe

Veel poelen staan al op de kaart, klik op de poel om gegevens vast te leggen. Staat de poel die jij bekeken hebt nog niet op de poelenkaart? Zet hem er dan zelf op! Klik op de kaart waar de poel ligt, er verschijnt een pop-up scherm met de vraag: ‘Nieuwe poel definiëren?’. Klik op ‘Ok’. Vervolgens kun je algemene informatie over de poel aangeven, zoals eigenaar, locatie, omvang en poeltype. Informatie over de status van de poel voer je hier nog niet in, dat komt bij stap 3 ‘Controle bezoek invoeren’.

 

Controle bezoek

Bij een controle bezoek kijk je naar de staat van onderhoud van de poel. Deze gegevens kun je doorgeven door naar de poelenkaart te gaan en te klikken op de betreffende poel. In het volgende scherm kun je dan een controlebezoek doorgeven door te klikken op ‘Vul hier de huidige status van de poel in’.  Er verschijnt een nieuw scherm waarin je informatie over de waterkwaliteit, habitatkwaliteit en eventueel achterstallig onderhoud kunt doorgeven.

De kwaliteit van een poel kan gedurende het jaar veranderen. Snel opkomende vegetatie kan ervoor zorgen dat de kwaliteit achteruit gaat. Goed uitgevoerde beheersmaatregelen zorgen dat de kwaliteit weer vooruit gaat. Kom je vaker langs dezelfde poel en merk je een verandering op? Geef dan een nieuw controle bezoek door.

 

Hoe beoordeel ik een poel?

Hoe beoordeel je nu wat voor soort onderhoud een poel nodig heeft? Over het algemeen kun je stellen dat amfibieën vooral gebruik maken van zonbeschenen poelen, waarin zich enige water- en oevervegetatie bevindt. Echter zijn er enkele uitzonderingen waar ook rekening mee gehouden moet worden, zoals rugstreeppad en de Zuid-Limburgse geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad. Lees hier mee over de specificaties waaraan een poel bij aanleg moet voldoen.

 

Voorbeelden van poel-beoordeling


  

Sterk beschaduwde poel met een dikke laag bladafval en slib op de bodem. Door de beperkte zoninval krijgt watervegetatie geen kans. Bij deze poel is er dringend en ingrijpend onderhoud nodig. De oeveropslag en sliblaag dient verwijderd te worden. In deze poel komt momenteel nog kamsalamander voor. Bij het uitblijven van onderhoud zal deze soort hier op termijn verdwijnen. 

Beoordeling: onderhoud noodzakelijk


 

  

Sterk beschaduwde poel met invallend blad. De houtopslag op de oevers dient gekapt te worden, zodat zonlicht weer tot de poel kan komen. Bladlaag dient verwijderd te worden.

Beoordeling: onderhoud noodzakelijk


 

 

  

Poel aangelegd in 2013. Geen beheer sindsdien. Drooggevallen in 2018. Dichtgroeiend met o.a. wilg en riet. Door het dichtgroeien met riet krijgt andere watervegetatie geen kans meer. Afstervend plantenmateriaal blijft achter op de bodem en stapelt zich op. Bij uitblijven van beheer zal deze poel uiteindelijk volledig verdwijnen.

Beoordeling: onderhoud noodzakelijk


 

Poel moet voldoende zonlicht en gedeeltelijk begroeid met drijvende en onderwatervegetatie.  Deze poel ligt er voorlopig nog goed bij.

Beoordeling: voorlopig geen onderhoud nodig.


 

Poel gedeeltelijk begroeid met onderwatervegetatie, drijvende- en oevervegetatie. Salamanders kunnen op de bredere waterplanten hun eitjes afzetten, en de ondiepe oevers zijn perfecte opgroeiplaatsen voor amfibielarven met voldoende schuilmogelijkheden. Een variatie van open en begroeide plekken in het water en op de oever bieden structuur waar amfibieën zich thuis in voelen.

Beoordeling: voorlopig geen onderhoud nodig.


 

Open poel in weiland waarbij de oeverbegroeiing niet gemaaid is. De hogere grassen langs de oeverrand bieden fourageer- en schuilgelegenheid voor amfibieën.  Deze poel is in goede toestand. 

Beoordeling: voorlopig geen onderhoud nodig.


 

 

Privacy Statement Contact