02-12-2016Nieuwe poelen in Kuinderbos

Betere oevers en nieuwe poelen in Kuinderbos. De oever aan het Schoterpad is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Waterschap Zuiderzeeland.  Op verzoek van het waterschap stelde Staatsbosbeheer ruimte beschikbaar om de waterafvoer voor de aangrenzende landbouwgronden te verbeteren, zodat de boeren het water van hunland weer kwijt kunnen.

De natuurvriendelijke oever aan de boszijde werd hersteld en er kwamen twee poelen met stromende geulen die het einde zijn van een 6 kilometer lange natte as door Kuinderbos. De geul stroomt van Kuinre naar de A6 waar het in de Lemstervaart stroomt.

Het waterschap heeft de beschoeiing aan de wegzijde vervangen en ongeveer 50 centimeter opgeschoven om zo een stabielere en flauwere oever te creëren. De natuurvriendelijke oever aan de boszijde was op veel plaatsen aan het verlanden. Ook ontstond er veel houtopslag, de D-tocht (de afvoersloot langs het Schoterpad) is verbreed en uitgediept en het opslag is weggenomen. Het onderhoud van de natuurvriendelijke oever zal Staatsbosbeheer uitvoeren.

Het Kuinderbos is een van de drie Nederlandse libellenreservaten van de Vlinderstichting en een hotspot van dagvlinders. Inmiddels zijn er 46 soorten libellen gevonden en bijna 30 soorten vlinders. Maar ook amfibieën als padden, kikkers, salamanders en ringslangen doen het prima in het Kuinderbos. De nieuwe natuurvriendelijke oever is een mooie uitbreiding van hun leef en foerageergebieden. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Knipscheer.

 

Uit: De Noordoostpolder 2-12-2016

 

 

 

 

Privacy Statement Contact