21-09-2023Workshop Zeeuwse poelen op zaterdag 14 oktober 2023

Op zaterdag 14 oktober a.s. organiseren Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Stichting RAVON weer een workshop over het belang en beheer van poelen in Zeeland, speciaal voor iedereen die wil helpen poelen te beoordelen. 

 

Poelen zijn een belangrijk onderdeel van het Zeeuwse landschap, zowel in natuur- als agrarische gebieden. In Zeeland liggen vele honderden tot enkele duizenden poelen. Ze vormen een belangrijk habitat voor tal van organismen zoals amfibieën, libellen, waterkevers en water- en moerasplanten. Naar schatting is zo’n 45% van de poelen in Zeeland in een staat van achterstallig beheer: ze groeien dicht, raken beschaduwd en verlanden. Hierdoor komen de ecologische en landschappelijke waarden in het nauw.

 

Daar willen wij graag iets aan doen. Samen met terreinbeheerders, betrokken werkgroepen en vrijwilligers verzamelen wij gegevens over de locaties en kwaliteit van poelen in Zeeland. Deze worden gebundeld en ingebracht op de landelijke, digitale kaart poelen.nu van RAVON. Als vrijwilliger help je mee met het beoordelen van de kwaliteit van poelen en de directe omgeving als habitat voor bedreigde fauna, m.n. amfibieën. Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Kom naar de workshop!

 

Tijdens deze workshop leer je meer over:

- het ecologisch belang van poelen en de situatie in Zeeland

- de amfibieën in Zeeland

- het beoordelen van de kwaliteit van poelen

- het invoeren van inventarisatiegegevens op poelen.nu.

 

Locatie en tijd

De Hollandsche Hoeve (Stichting Milieu Educatie Centrum De Bevelanden)

Kattendijksedijk 27, 4463 AL Goes

9.30 u. (inloop vanaf 9.15 u.) – circa 14.00 u.

 

Programma

1) Welkom en inleiding

2) Amfibieën en poelen.nu (RAVON)

3) Poelen, beheer en herstel in Zeeland (SLZ)

4) Veldbezoek en beoordeling van een aantal poelen

 

Aanmelden en contact

info@landschapsbeheerzeeland.nl / 0113-230936

Privacy Statement Contact