24-04-2019Impuls voor poelenbeheer werpt zijn vruchten af

In 2017 zijn met behulp van het project poelen.nu maar liefst 63 poelen opgeschoond in de provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant geeft in 2019 weer opnieuw subsidie voor het opschonen van poelen in de provincie. Zie je een verpieterde poel? Zet hem op de kaart!

Zie ook het bericht op NatureToday

NatureToday: Impuls voor poelenbeheer werpt zijn vruchten af

Privacy Statement Contact